Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Nov 30, 2020

Dette er 92. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter snakker om i dag om markedet, corona, forvaltning, krypto, Tesla og andre ting. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til...


Nov 16, 2020

Dette er 91. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter snakker om i dag om markedet, valget, corona, meglere med aksjer, nordiske hedgefond, Norwegian og andre ting. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem...


Nov 2, 2020

Dette er 90. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter snakker om i dag om markedet, valget, corona, Merkur, gambling i markedet, Druckenmiller, TLT og spørsmål fra lytter. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem...