Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Oct 19, 2020

Dette er 89. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter snakker om i dag om markedet, renter, VIX DEX og GEX, put/call spreads, Merkur, FT og Mork, Kvinne mot maskin, Goldman, Trump losing trade, tradingkonkurranser og frakt. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på...


Oct 5, 2020

Dette er 88. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter snakker om i dag om markedet, en trolig svindel i Norge, en megabot til JPM, en liten oppklaring fra sist episode, historier om både hedgefond i Norden og high yield-markedet, hvorfor nettopp nederlag er nyttig og de ulike ustabile tingene i...