Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Sep 21, 2020

Dette er 87. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter snakker om i dag om markedet, med et fokus på Softbank og Nasdaq. Hva skjer egentlig med Nikola? Hva skjedde med sveitserfrancen? Psykologi og frykt. FX Awards, spørsmål fra lyttere og mer. 

Chat med andre lyttere:...


Sep 7, 2020

Dette er 86. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter snakker om i dag om det turbulente markedet som har vært den siste tiden, spesielt med fokus på VIX og den spesielle emisjonen til Tesla. Andre temaer er risikojustert avkastning, grådige fond, psykologi og søvn, hedgefond, Wirecard og en...