Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Apr 20, 2020

Dette er 76. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om markedet og alt rundt det.

Chat med andre lyttere: https://discord.gg/ffEtHKq

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem...


Apr 7, 2020

Dette er 75. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om olje, corona og fremtiden.

Chat med andre lyttere: https://discord.gg/ffEtHKq

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem...