Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Feb 24, 2020

Dette er 70. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om en tiltagende krise i aksjemarkedet, Coronaviruset, Survivorship bias og en rekke andre temaer. 

Chat med andre lyttere: https://discord.gg/ffEtHKq

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare...


Feb 10, 2020

Dette er 70. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om Context, Corona, Kroner og en veldig dyr brødskive hos Citi. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:...