Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Jan 27, 2020

Dette er 69. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om feil, problemer og Context. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


Jan 13, 2020

Dette er 68. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om Iran, gud og opsjoner. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten: