Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Nov 26, 2019

Dette er 65. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om volatilitet, hedgefond og mange andre ting. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


Nov 11, 2019

Dette er 64. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om Jim Simons, Saudi Aramco, bankskandaler, markedet og litt om Tesla :)

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til...