Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Oct 28, 2019

Dette er 63. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om lån, et skip, Woodford og masse annet. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


Oct 14, 2019

Dette er 62. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om historien til Peter Warren, sett gjennom avisene. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten: