Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Sep 30, 2019

Dette er 61. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om Softbank og masse annet. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


Sep 16, 2019

Dette er 60. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om utviklingen i olje, Norwegian og annet. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


Sep 2, 2019

Dette er 59. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om penger, historie og markedene.

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten: