Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Aug 19, 2019

Dette er 58. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om de volatile markedene.

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


Aug 5, 2019

Du vet det er ille, når vi snakker om Dr. Doom i podcasten.

Dette er 57. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om de grusomme tilstandene i markedene nå. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli...