Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Jul 22, 2019

Dette er 56. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om filosofiske spørsmål rundt penger. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


Jul 8, 2019

Dette er 55. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og produsent Sverre snakker om jordskjelv, bitcoin, markedet og mer.

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten: