Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

May 27, 2019

Dette er 52. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og Sverre snakker om Tesla, bomringene, Bitcoin, EU, hasj-aksjer og mye annet. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


May 13, 2019

Dette er 51. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og Sverre snakker om Uber, vol, eiendom-fake news og masse annet.

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten: