Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Apr 30, 2019

Dette er 50. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og Sverre snakker om markedet, Norwegian, hedgefond og masse annet. 

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten:


Apr 15, 2019

Dette er 49. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og Sverre snakker om Minsky Moment, Saudi Aramco, Uber, opsjoner, været på Sicilia, banksjefer og forever-QE.

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem...