Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Feb 18, 2019

Dette er 45. episode av Tid er penger - En podcast med Peter Warren.

Peter og Sverre snakker om hvordan tradere unngår å tape penger.

Vil du stille spørsmål, diskutere finans eller bare være oppdatert på informasjon om podcasten, kan du bli medlem av Facebook-gruppen til podcasten: